Anzeigen Menü


Kontaktiere Pushpa SCHNEIDER / Jerry DROUET
: 1, bd JF Kennedy - L-4170 - Esch-sur-Alzette

No 9 laangen Meint, konnt den groussen Brudder, den Maximilien D., houfreg matdeelen, datt seng Schwesterchen den 26. Januar 2012 op t'Welt komm ass ! Den Daag selwer, hun mir eis entscheed datte mer eis Duechter Shanon Eileen D. nennen.
    Diese Anzeige wurde bisher 731 mal angesehen.