Anzeigen Menü


Kontaktiere Nadine a Jean-Marie Neu-Kaber
: Differdingen

Moien, ech sin den Tom an gouf den 17.09.2012 gebuer.
Iwwert meng Gebuert fré'en sech meng Elteren d'Nadine a Jean-Marie Neu-Kaber, eis ganz Famill an och Kollegen a Frënn.
E besonnegen Merci geet un déi léiw Equipe vun der Maternité vum CHEM zu Esch.
    Diese Anzeige wurde bisher 661 mal angesehen.