Anzeigen Menü


Kontaktiere Nirma & Marc Schlechter
: Grosbous

Den Damien an d'Nadia sin glecklech dass hieren Bridderchen endlech do ass...
De Lian ass den 28.10.2015 gesond a monter zu Ettelbreck op d'Welt komm an huet eis Famill mat Freed an Gleck erfëllt.
Wann dir dem Lian wellt eng Freed maachen, beim Studioland zu Contern fannt dir seng Lescht.
Merci villmols 🙂
    Diese Anzeige wurde bisher 1105 mal angesehen.