Anzeigen Menü


Den 21. Oktober as eisen klengen Engel, den Jay, an der Maternité vum CHL op d'Welt komm. Hien as 51,5cm grouss an 3214gr schwéier.

Fir all déi léif Gléckwënsch wou mer scho kruten, soe mer Iech villmools MERCI! Fir all déi wou him nach eng kleng Freed maache wëllen, kënnen dëst gären mat engem klenge Geste op sénger Amazon Lëscht oder op de BIL Kont LU48 0027 9101 1022 3100.

Är Famill Barz-Braas
Diese Anzeige wurde bisher 948 mal angesehen.